Aflossingsvrije hypotheek

Tijdens de looptijd van de hypotheek hoeft niet te worden afgelost in contanten of via een polis.

Annuïteiten hypotheek

Rente en aflossing vormen samen een vast maandbedrag. U lost langzamerhand meer af, terwijl het renteaandeel daalt. De netto maandlast stijgt.

Bankspaarhypotheek

Een vooraf afgesproken en gegarandeerd eindbedrag wordt uitgekeerd na verloop van de looptijd. Deze aflossing wordt sparend middels een spaarrekening opgebouwd en is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting.

Beleggingshypotheek

Het opgebouwde kapitaal dat middels beleggingen wordt opgebouwd wordt op het einde van de looptijd gebruikt ter aflossing van de hypotheek.

Hybride- / Spaarbeleggings hypotheek

Dit is een kruising tussen de spaarhypotheek en een beleggingshypotheek waarbij aan het einde van de looptijd met behulp van het opgebouwde kapitaal de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.

Krediethypotheek

Dit is een soort bankrekening waarop je “rood” kan staan. Tot aan de limiet kan er geld worden opgenomen en teruggestort.

Levenhypotheek

Pas na de looptijd van de hypotheek lost u de lening af. Tot die tijd betaalt u rente over de hypotheek plus een premie voor een levensverzekering waarmee de aflossing wordt opgebouwd.

Lineaire hypotheek

Ieder jaar lost u hetzelfde bedrag af, het rente bedrag daalt. De netto maandlast wordt dus steeds lager.

Spaarhypotheek

Een vooraf afgesproken en gegarandeerd eindbedrag wordt uitgekeerd na verloop van de looptijd. Deze aflossing wordt sparend middels een verzekering opgebouwd en is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting.